Gạo Thơm Thái Bình

    110,000.00

    Gạo thơm Thái Bình vốn mệnh danh là “ Chị Hai Năm Tấn” vùng đất thổ nhưỡng Thái Bình ôm trọn vào lòng bông lúa trĩu cành xanh tốt, qua bàn tay những người nông dân cần cù chăm chỉ họ đã tạo ra được dòng gạo đạt chất lượng tốt nhất