Hiển thị một kết quả duy nhất

110,000.00
110,000.00
160,000.00